Välkommen

Allmänt
JABAB  är sedan 1990 verksam med entreprenadarbeten inom byggsektorn.
Bolagets målsättning är att de arbeten som utförs skall vara av högsta kvalitet. Bolaget strävar efter att utföra byggarbeten på ett professionellt sätt, leverera felfria projekt på avtalad tid och i överensstämmelse med avtal och kontrakt.

Organisation
JABAB består för närvarande av 17 medarbetare som alla har bred erfarenhet av byggrelaterade tjänster. Genom ett nära samarbete med underentreprenörer kan JABAB
alltid leverera en totallösning som motsvarar beställarens behov.


Tjänster
an image
JABAB utför helhetslösningar stora samt små entreprenader inom bygg, rivning och håltagning. Vi har en omfattande modern maskinpark för att kunna utföra arbetet snabbt och effektivt, utan att tumma på kvaliteten eller arbetsmiljön.
Miljö
an image
Omtanke om människor och miljö skall prägla JABABs arbete. Varje medarbetare inom företaget skall ta miljöhänsyn så att negativ miljöpåverkan kan förebyggas och minimeras. Lagar och de miljökrav som kunden ställer utgör grunden för miljöarbetet. Därutöver skall företaget sträva efter att göra ständiga förbättringar. 
Referenser
an image
Jabab,

Har en mycket god kundrelation och utför arbete åt samtliga stora aktörer på marknaden.

Bilder/Referenser

bildgalleri

Här visar vi några av de arbeten vi har utfört. Klicka på bilden!
Läs mer på vår referenssida...

Kontakt info
an image
Jabab.
Ga: Tyresövägen 376
121 34 Enskededalen                          
Email: info@jababab.se

Telefon: 08-39 29 00 / 070-5698792