Miljö

Omtanke om människor och miljö skall prägla JABABs arbete. Varje medarbetare inom företaget skall ta miljöhänsyn så att negativ miljöpåverkan kan förebyggas och minimeras.
Lagar och de miljökrav som kunden ställer utgör grunden för miljöarbetet. Därutöver skall företaget sträva efter att göra ständiga förbättringar.

Miljöinventering sker innan påbörjat arbete. JABAB följer gällande föreskrifter avseende miljöfarligt avfall och innehar renhållningsordning för Stockholms kommun. Byggavfall skall källsorteras.

JABABs miljöplan skall vara samordnat med beställarens miljöplan för projektet.

Kvalitetssäkring
JABAB följer dagligen upp byggvaror och utförde arbeten genom egenkontroll som
dokumenteras i checklistor.

Särskild anpassad kvalitetsplan innefattande kontrollprogram utformad i enlighet med
Beställarens behov och önskemål och följs upp löpande på byggmöten.

Omfattning av kontrollprogram framgår av checklistor för egenkontroll som upprättas
Projektunikt. För registrering av checklistor används för ändamålet avsedd blankett.

Produkter och arbeten som inte överensstämmer med specificerade krav benämns som avvikelser. Avvikelserapporter skall upprättas och delges överordnad för handläggning och rapport till beställare. För registrering av avvikelserapport används för ändamålet avsedd blankett.


     
Bilder/Referenser

bildgalleri

Här visar vi några av de arbeten vi har utfört. Klicka på bilden!
Läs mer på vår referenssida...

Kontakt info
an image
Jabab.
Ga: Tyresövägen 376
121 34 Enskededalen
Email: info@jababab.se

Telefon: 08-39 29 00 / 070-5698792